Institute leader

Viện Trưởng: TS. Nguyễn Thanh Tùng

 

Điện thoại: 028 38226496

Fax: 028.38226807

Email: thanhtungng198@gmail.com

Phó Viện Trưởng: TS. Phan Thanh Lâm

 

Điện thoại: 028 38229617

Fax: 028.38226807

Email: pthanhlam@yahoo.com

Phó Viện Trưởng: ThS. Nguyễn Đinh Hùng

Điện thoại: 028 3822-9275

Fax: 028.38226807

Email: hungnd.ria2@mard.gov.vn