Lãnh đạo viện

Viện Trưởng: TS. Nguyễn Thanh Tùng

Điện thoại: 028 38226496

Fax: 028.38226807

Email: thanhtungng198@gmail.com

Phó Viện Trưởng: TS. Phan Thanh Lâm

Điện thoại: 028 38229617

Fax: 028.38226807

Email: pthanhlam@yahoo.com

Phó Viện Trưởng: TS. Lê Hồng Phước

Điện thoại: 028 38229275

Fax: 028.38226807

Email: lehongphuoc@yahoo.com