Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II tham gia báo cáo tại Hội nghị khoa học trẻ toàn quốc ngành thủy sản lần thứ 12

Vào ngày 23/06/2023, Trường Thủy sản (thuộc Trường Đại học Cần Thơ) đã đăng cai tổ chức Hội nghị khoa học trẻ toàn quốc ngành Thủy sản (ViFINET) lần thứ 12 với chủ đề “Phát triển thủy sản hiện đại và bền vững”. Đây là một diễn đàn để các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên từ các trường đại học, viện nghiên cứu trình bày, trao đổi các kết quả nghiên cứu nhằm góp phần thúc đẩy phong trào sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và cán bộ trẻ tham gia nghiên cứu khoa học; giao lưu học tập, chia sẻ kinh nghiệm đồng thời thúc đẩy hợp tác phát triển giữa các đơn vị. Bên cạnh đó, hội nghị là nơi gặp gỡ, kết nối, chia sẻ giữa những nhà khoa học, những nhà quản lý, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy sản, nhằm thúc đẩy ngành thủy sản phát triển ngày càng vững mạnh, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế nước nhà với quy mô ngày càng mở rộng.

Đến tham dự hội nghị, có Bà Nguyễn Thị Phương Dung – Trưởng phòng KHCN và HTQT, Cục Thủy sản – Bộ Nông Nghiệp & PTNT; đại diện lãnh đạo các Viện/Trường là thành viên của ViFINET; gần 300 đại biểu, nhà khoa học đến từ các Viện nghiên cứu, Trường đại học…; và đại diện lãnh đạo của hơn 10 công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Thủy sản.

Đoàn Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II tham gia Hội nghị với 19 thành viên do TS. Nguyễn Thanh Tùng, Viện trưởng, làm Trưởng đoàn. Viện trưởng đã có bài báo cáo đề dẫn “Phát triển Nuôi trồng thủy sản Việt Nam bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu” tại phiên toàn thể, và 12 báo cáo oral do các cán bộ nghiên cứu của Viện trình bày tại các Tiểu ban khác nhau tại Hội nghị.

Hình 1: Viện trưởng – TS. Nguyễn Thanh Tùng – báo cáo đề dẫn tại phiên toàn thể (ảnh: Trần Thuý Vy) Hình 2: Nguyễn Thị My My – Trung tâm APOTEC – đã đạt Giải Ba cho phần trình bày báo cáo oral (ảnh: Hoàng Thị Hồng Thơm)

Thành công của Hội nghị đã giúp kết nối các nhà khoa học từ các Viện, Trường với các doanh nghiệp để tạo ra sự hợp tác chặt chẽ trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ hướng tới phát triển thủy sản hiện đại bền vững và hội nhập. Chia tay với Hội nghị lần thứ 12, các đại biểu cùng hướng tới Hội nghị khoa học trẻ toàn quốc ngành Thủy sản lần thứ 13 sẽ tổ chức tại trường Đại học Nông Lâm vào năm 2024.

Hình 3: Đoàn Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II tham gia Hội nghị (ảnh: Lưu Đức Điền)

Người viết bài: TS. Lưu Đức Điền

        Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo

Bài viết liên quan