Trung tâm Quốc Gia Giống Hải sản Nam Bộ

Giám đốc: ThS. Nguyễn Hữu Thanh
Email: thanhmarinefish@yahoo.com

Phó giám đốc: ThS. Nguyễn Thành Luân
Email: nguyenluan0309@gmail.com

Địa chỉ: 167 Thùy Vân, phường Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu.
Điện thoại: 0254.3523186 – FAX: 0254.3811817

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

1. Trung tâm Quốc gia Giống Hải sản Nam Bộ (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ công lập thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II, có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo, tập huấn, hợp tác quốc tế, tư vấn, sản xuất kinh doanh và dịch vụ về  lĩnh vực giống và  nuôi trồng hải sản khu vực Nam Bộ.
        
2. Nhiệm vụ của Trung tâm
2.1. Xây dựng và trình Viện:

 1. Kế hoạch dài hạn và hàng năm các chương trình, dự án về giống và nuôi trồng các đối tượng hải đặc sản thuộc nhiệm vụ của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 2. Đề án vị trí việc làm, quản lý tổ chức bộ máy, biên chế viên chức theo chức danh nghề nghiệp và người lao động của Trung tâm theo phân cấp quản lý của Viện và quy định của Pháp luật.

2.2. Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia, quy trình, quy phạm, hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến giống và nuôi thương phẩm các đối tượng giáp xác, cá biển và một số loài hải, đặc sản khác thuộc nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
2.3. Nghiên cứu cơ bản có định hướng và nghiên cứu ứng dụng tổng hợp về:

 1. Các tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển giống và  nuôi trồng các đối tượng giáp xác, cá biển và một số loài hải, đặc sản khác;
 2. Đặc điểm sinh học về sinh sản, dinh dưỡng, sinh trưởng của các đối tượng giáp xác, cá biển và một số loài hải đặc sản khác;
 3. Ứng dụng, phát triển và hoàn thiện các công nghệ sản xuất giống các đối tượng giáp xác, cá biển và một số loài hải, đặc sản khác ;
 4. Ứng dụng, phát triển và hoàn thiện các công nghệ tiên tiến nuôi biển các đối tượng cá biển và một số loài hải, đặc sản khác;
 5. Tập hợp, tuyển chọn, lưu giữ giống gốc, giống thuần các đối tượng giáp xác, cá biển và một số loài hải đặc sản khác; khai thác và phát triển nguồn gen các loài hải sản quí hiếm và có giá trị kinh tế;
 6. Thuần hóa những loài hải đặc sản mới nhập nội, nghiên cứu và ứng dụng di truyền chọn giống để chọn lọc và lai tạo giống mới các đối tượng giáp xác, cá biển và một số loài hải đặc sản có giá trị khác;
 7. Phát triển các công nghệ sản xuất thức ăn tự nhiên phục vụ việc ương nuôi các đối tượng hải sản;
 8. Môi trường nuôi thuỷ sản, tác nhân, nguyên nhân gây bệnh và biện pháp phòng, trị bệnh; giải pháp quản lý môi trường  và bệnh trong sản xuất giống và nuôi các đối tượng giáp xác, cá biển và một số loài hải, đặc sản khác.

2.4. Khảo nghiệm, kiểm nghiệm giống, thức ăn, thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học dùng trong thủy sản theo qui định của pháp luật.
2.5. Tư vấn và cung cấp các dịch vụ liên quan đến xét nghiệm và phòng trị bệnh trong nuôi trồng hải sản.
2.6. Chuyển giao công nghệ sản xuất giống, công nghệ nuôi thương phẩm  các loài hải sản; tư vấn, thiết kế và vận hành trại sản xuất giống, công nghệ nuôi biển.
2.7. Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ thuật, cấp giấy chứng nhận các khóa học ngắn hạn về công nghệ sản xuất giống và công nghệ nuôi biển các loài hải sản. Tham gia công tác khuyến ngư.
2.8. Tham gia đào tạo dài hạn (đại học, sau đại học) về thủy sản do các Viện, Trường tổ chức.
2.9. Liên doanh, liên kết, tổ chức sản xuất, kinh doanh con giống, bố mẹ hậu bị các đối tượng hải sản nuôi,  thuốc, thức ăn và thiết bị phục vụ nuôi các loài hải sản.
2.10. Hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế để thực hiện các nghiên cứu và chuyển giao cộng nghệ  về sản xuất giống và nuôi các loài hải sản. Tham gia việc mời chuyên gia,  nhà khoa học nước ngoài vào Viêt Nam nghiên cứu theo quy định của Pháp luật.
2.11. Quản  lý, sử dụng lao động, tài sản của Trung tâm theo quy định của Pháp luật và của Viện.
2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức gồm:

 1. Phòng Nghiên cứu Giáp xác.
 2. Phòng Nghiên cứu Cá biển và Hải đặc sản.
 3. Phòng Công nghệ nuôi biển.
 4. Phòng Bệnh học thuỷ sản.
 5. Phòng Nghiệp vụ.
 6. Phòng Kinh doanh và Chuyển giao công nghệ.
 7. “Cơ sở Nghiên cứu Chọn tạo giống hải sản”, tại 167 Thùy Vân, Phường Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu.
 8. ”Cơ sở Chọn tạo giống và sản xuất thực nghiệm hải sản”, tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

II. DỊCH VỤ

DỊCH VỤ PHÂN TÍCH BỆNH – MÔI TRƯỜNG
Phòng bệnh học – Trung tâm Quốc Gia Giống Hải sản Nam Bộ
Phòng Bệnh học – Trung Tâm Quốc Gia Giống Hải Sản Nam Bộ được thành lập từ năm 2004 để tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu và dịch vụ về phân tích Bệnh và Môi trường cho các đối tượng nuôi thủy sản. Với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ kỹ thuật viên đã được đào tạo, có kinh nghiệm chuyên môn cao. Với phương châm hoạt động: “NHIỆT TÌNH, CHÍNH XÁC, HIỆU QUẢ, HÀI LÒNG” Phòng chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của quý khách với các nội dung sau:

1. Dịch vụ PCR

– Sử dụng Phương pháp Seminested PCR để phân tích mẫu đốm trắng (WSSV)
– Sử dụng phương pháp Reverse transcriptsion polymerase chain reaction (RT-PCR) để phân tích: đầu vàng (YHV), tau ra (TSV), hoại tử cơ (IMNV), hoại tử thần kinh (VNN).

2. Dịch vụ Mô học

– Soi tươi phát hiện bệnh còi (MBV) trong vòng 1-2 giờ.
– Phân tích mẫu bệnh bằng phương pháp Mô học trên các đối tượng tôm, cá và nhuyễn thể:

+ Bệnh tôm: MBV, WSSV, HPV, EMS, YHCV, NHP, bào tử trùng, ký sinh trùng…
+ Bệnh cá: hoại tử thần kinh (VNN), Ký sinh trùng
+ Bệnh nhuyễn thể: Ký sinh trùng (Perkinsus sp, Haplosporidium sp, Marteilia sp…)
– Làm tiêu bản mẫu Tổ chức học tuyến sinh dục các đối tượng cá, tôm, cua, nhuyễn thể…

3. Dịch vụ  Vi sinh

– Định lượng Vi khuẩn Vibrio tổng số, vi khuẩn phát sáng
– Định lượng Vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus tác nhân gây bệnh EMS.

4. Dịch vụ  Môi Trường

– Quan trắc chất lượng môi trường, thu mẫu nước phân tích, đánh giá môi trường nuôi thủy sản.
– Phân tích các chỉ tiêu: pH, Kiềm, NH3, NO2, NO3, Fe2+, Fe3+, H2S, PO4, COD, BOD, độ cứng.

5. Nhận đào tạo các kỹ thuật xét nghiệm bệnh và môi trường cho các công ty, đơn vị và cá nhân có nhu cầu.

6. Nhận thực hiện các khảo nghiệm về bệnh và thức ăn trên đối tượng nuôi thủy sản.

DỊCH VỤ CUNG CẤP CON GIỐNG
Phòng Kinh doanh – Trung tâm Quốc Gia Giống Hải sản Nam Bộ
– Địa chỉ: 167 Thùy Vân, phường Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu.
– Điện thoại: 064.3857126 – FAX: 064.3811817

Chuyên cung cấp:
+ Tôm sú chọn giống (tôm hậu bị, tôm giống: nauplii, PL)
+ Tôm thẻ chọn giống (tôm hậu bị, tôm giống: nauplii, PL)
+ Con giống cá biển chất lượng cao (cá chẽm, cá mú, cá măng)
+ Giống và sinh khối thức ăn tự nhiên:
. Các loài vi tảo: Nannochloropsis oculataIsochrysis galbanaThalassiosira sp., Chaetoceros sp., Chlorella sp. …
. Luân trùng Brachionus plicatilis dòng S và L.

DỊCH VỤ TƯ VẤN

– Tư vấn cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu về: thiết kế và xây dựng trại sản xuất giống các đối tượng tôm, cá biển.
– Tư vấn cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu về công nghệ sản xuất giống các đối tượng tôm, cá biển.
– Chuyển giao công nghệ sản xuất giống các đối tượng tôm và cá biển.

Bài viết liên quan