Trung tâm Công nghệ thức ăn và sau thu hoạch thuỷ sản

Giám đốc: TS. Nguyễn Văn Nguyện
Email:  nguyenria2@gmail.com

Phó Giám đốc: ThS. Phạm Duy Hải
Email: duyhaipp@gmail.com

Địa chỉ: 116 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: 028 38234960 – Fax 028 38246884
Email: ttcnria2@mard.gov.vn

I. Chức năng nhiệm vụ:

1. Trung tâm Công nghệ thức ăn và  Sau thu hoạch thuỷ sản (dưới đây gọi tắt là Trung tâm) có chức năng nghiên cứu dinh dưỡng và công nghệ sản xuất thức ăn các giống lòai thủy sản nuôi;  nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong chế biến, bảo quản sau thu hoạch các sản phẩm thủy sản; đào tạo tập huấn, chuyển giao công nghệ, tư vấn, dịch vụ và sản xuất kinh doanh các sản phẩm khoa học trong lĩnh vực dinh dưỡng thức ăn nuôi thuỷ sản và chế biến, bảo quản sản phâm thuỷ sản.
Trụ sở đặt tại: 116 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh .

2. Nhiệm vụ của Trung tâm:
2.1.  Xây dựng và trình Viện:

 1. Kế hoạch dài hạn và hàng năm các chương trình, dự án về dinh dưỡng, thức ăn, chế biến và sau thu hoạch thủy sản thuộc nhiệm vụ của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 2. Đề án vị trí việc làm, quản lý tổ chức bộ máy, biên chế viên chức theo chức danh nghề nghiệp và người lao động của Trung tâm theo phân cấp quản lý của Viện và quy định của Pháp luật.

2.2. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế kỹ thuật, quy trình, quy phạm, hướng dẫn kỹ thuật về dinh dưỡng, thức ăn nuôi thuỷ sản, chế phẩm sinh học, chế biến và bảo quản sau thu hoạch thủy sản thuộc nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định của Viện và của pháp luật.

2.3. Nghiên cứu cơ bản có định hướng và nghiên cứu ứng dụng tổng hợp về:

 1. Các tiến bộ khoa học công nghệ về dinh dưỡng, thức ăn trong nuôi trồng thuỷ sản và  bảo quản, chế biến các sản phẩm thủy sản;
 2. Đặc điểm sinh học và nhu cầu dinh dưỡng của các đối tượng thủy sản nuôi;
 3. Đặc điểm dinh dưỡng thành phần nguyên liệu, phát triển nguồn nguyên liệu mới và cải tiến chất lượng nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản;
 4. Công thức thức ăn nuôi thuỷ sản đạt hiệu quả về kinh tế, thân thiện với môi trường;
 5. Các chất phụ gia, các nhóm thức ăn bổ sung và phát triển thức ăn tự nhiên nuôi thủy sản;
 6. Quy trình, công nghệ và thiết bị sản xuất, bảo quản thức ăn và chế phẩm sinh học phục vụ cho các đối tượng thủy sản;
 7. Công nghệ tách chiết và ứng dụng các hợp chất sinh học từ thủy sản;
 8. Giải pháp công nghệ xử lí và tạo giá trị gia tăng cho phụ phế phẩm thủy sản;
 9. Quy trình, công nghệ, thiết bị chế biến và bảo quản thực phẩm thủy sản;
 10. Quy trình, công nghệ và thiết bị nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch thủy sản.

2.4. Xây dựng và quản lí cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng, thức ăn nuôi thuỷ sản; chế phẩm sinh học, chế biến và bảo quản sau thu hoạch sản phẩm thủy sản.

2.5. Cung cấp và thực hiện các dịch vụ phân tích,  kiểm nghiệm và khảo nghiệm thức ăn nuôi thủy sản, các nguyên liệu, thực phẩm thủy sản, thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học và phụ gia thủy sản.

2.6. Tư vấn, chuyển giao công nghệ và dịch vụ kỹ thuật về dinh dưỡng thủy sản, công nghệ sản xuất thức ăn, công nghệ bảo quản và chế biến thủy sản.

2.7. Tham gia giám sát chất lượng an toàn vệ sinh nguyên liệu, thức ăn nuôi thuỷ sản, chế phẩm sinh học và sản phẩm thủy sản.

2.8. Liên kết, liên doanh, tổ chức sản xuất, kinh doanh các nguyên vật liệu, sản phẩm thức ăn, chế phẩm sinh học, hoá chất. thiết bị,… phục vụ nuôi trồng thuỷ sản; sản phẩm chế biến và bảo quản sau thu hoạch thuỷ sản.

2.9. Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng và cấp giấy chứng nhận các khóa học ngắn hạn về dinh dưỡng, thức ăn trong nuôi thuỷ sản, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản sau thu hoạch. Tham gia công tác khuyến ngư.

2.10. Tham gia đào tạo dài hạn (đại học, sau đại học) về thủy sản do các Viện, Trường tổ chức.

2.11. Hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế để thực hiện các nghiên cứu, dịch vụ chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực dinh dưỡng và công nghệ sản xuất thức ăn nuôi thuỷ sản; chế biến và bảo quản sau thu hoạch thủy sản. Tham gia việc mời chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài vào Viêt Nam nghiên cứu theo quy định của pháp luật.

2.12. Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

2.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng  giao.

3. Cơ cấu tổ chức gồm:

 1. Phòng Dinh dưỡng và Thức ăn thủy sản.
 2. Phòng Công nghệ chế biến và Bảo quản sau thu hoạch thủy sản.
 3. Phòng Thiết bị và Công nghệ.
 4. Phòng Phân tích chất lượng thực phẩm và Dinh dưỡng thủy sản.
 5. Phòng Nghiệp vụ.
 6. Phòng Kinh doanh và Chuyển giao công nghệ.
 7. Cơ sở thực nghiệm, khảo nghiệm thủy sản Gò Vấp, trụ sở 139/1552 Lê Đức Thọ, Phường 13, quận Gò Vấp, Tp. Hồ chí Minh;
 8. Xưởng sản xuất thực nghiệm thức ăn thủy sản Cái Bè – Tiền Giang, trụ sở Xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, Tiền Giang.

II. Dịch vụ phân tích kiểm nghiệm

Thức ăn vật nuôi:

Kiểm tra chất lượng nguồn nguyên liệu và thức ăn gia súc và thức ăn thủy sản.
Phân tích thành phần các chất trong nguyên liệu, thức ăn gia súc và thức ăn thủy sản như đạm, béo, xơ, tro, khoáng chất, amino acid, acid béo, vitamin, đạm tiêu hoá,…
Phân tích các nguyên tố vi lượng và các kim loại nặng.
Phân tích các độc tố vi nấm (Aflatoxin, Zearealenon,…)
Phân tích các chỉ tiêu enzyme (amylase, protease, phytase,…) và β-Glucan,…

Vi sinh :

– Phân tích các chỉ tiêu vi sinh gây bệnh trong thực phẩm, thủy sản, sản phẩm thủy sản, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản….  nhằm đánh giá tình trạng vệ sinh, tình trạng ô nhiễm, ngộ độc về mặt vi sinh như: tổng số vi sinh vật hiếu khí, kỵ khí, Coliform, E.Coli, tổng nấm men- nấm mốc, Salmonella,
– Phân tích các chỉ tiêu vi sinh trong chế phẩm sinh học như : Bacillus tổng số, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Lactobacillus,…

Thực phẩm (thủy hải sản, thực phẩm chế biến, …)
– Chất dinh dưỡng đa lượng: protein, lipid, carbohydrat, amino acid, …
– Chất dinh dưỡng vi lượng: vitamin, nguyên tố vi lượng.
– Các chỉ tiêu lý như độ bền, độ chắc của gel.

Xưởng sản thực nghiệm xuất thức ăn thủy sản

Địa chỉ: QL1A, Xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Tel:   073 3821281          Fax:    073 3821281

Sản phẩm:
+ Thức ăn cá nước ngọt:
– Thức ăn cá tra và  basa.
– Thức ăn cá tra bố mẹ
– Thức ăn cá rô phi, điêu hồng và rô đồng.
– Thức ăn cá kèo, cá sặc rằn.
– Thức ăn cá lóc.
+ Thức ăn cá biển:
– Thức ăn nuôi cá mú.
– Thức ăn nuôi  cá chẽm.
– Thức ăn nuôi cá chim vây vàng.
– Thức ăn nuôi cá giò.
+ Thức ăn cá biển:
– Thức ăn nuôi tôm sú.
– Thức ăn tôm thẻ
– Thức ăn cho tôm càng xanh.

Cơ sở thực nghiệm, khảo nghiệm thủy sản Gò Vấp

Địa chỉ: 139/1552 Lê Đức Thọ, Phường 13, quận Gò Vấp, Tp. Hồ chí Minh;

Tel:   08.39964645                Fax 08.38234960

Sản phẩm:

– Khảo nghiệm, đánh giá ảnh hưởng của chế phẩm, thức ăn đến tăng trưởng của tôm, cá.
– Khảo nghiệm, đánh giá độ tiêu hóa dưỡng chất (protein, lipid, carbohydrate, năng lượng, phosphorus, calcium…, ) của nguyên liệu thức ăn, chế phẩm sinh học, thức ăn đối với tôm, cá.
– Khảo nghiệm, đánh giá ảnh hưởng của nguyên liệu, chế phẩm sinh học đến tăng cường miễn dịch của tôm, cá.
– Khảo nghiệm, đánh giá hiệu quả của chế phẩm, thức ăn đến tăng trưởng của tôm, cá tại ao nuôi.

Bài viết liên quan