Thông tin một số loài cá giống được nghiên cứu và sản xuất tại Trung tâm Quốc gia Giống Thủy sản Nước ngọt Nam Bộ

Tên sản phẩm Khoa hoc Thông tin sản phẩm khoa học Khả năng cung ứng
1.Cá hô (Catlocarpio siamensis)

– Từng nằm trong danh sách đỏ
– Sinh sản nhân tạo thành công từ năm 2005
– Cá có khối lượng lớn đến hàng trăm kg ở ngoài tự nhiên
– Có thịt thơm ngon, quý hiếm
– Có giá trị kinh tế cao
– Cá giống
+ Sản xuất và cung cấp hàng năm
+ Cá giống kích cỡ 5-10 cm chiều dài
– Chuyển giao công nghệ sản xuất giống

2. Cá trà sóc (Probarbus jullieni)

– Là loài quý hiếm của lưu vực sông Me-Kông
– Sinh sản nhân tạo thành công từ năm 2013
– Có thịt thơm ngon, quý hiếm

– Có giá trị kinh tế cao.

– Cá giống
+ Sản xuất và cung hàng năm
+ Cá giống kích cỡ 5-10 cm chiều dài
– Chuyển giao công nghệ sản xuất giống

 

3. Cá vồ cờ (Pangasius sanitwongsei)

– Nằm trong danh sách đỏ, có nguy cơ tuyệt chủng ở lưu vực sông Me-Kong
– Bước đầu sinh sản nhân tạo thành công từ năm 2018
– Có thịt thơm ngon, quý hiếm
– Có giá trị kinh tế rất cao.
– Cá giống
Còn hạn chế vì đang trong giai đoạn hoàn thiện quy trình sinh sản nhân tạo
4. Cá bông lau (Pangasius krempfi)
– Bước đầu sinh sản nhân tạo thành công từ năm 2012
– Có thịt thơm ngon. Đặc sản vùng miền.
– Có giá trị kinh tế cao.
– Cá sống được ở vùng nước lợ mặn đến 19‰.
– Cá giống:
+ Sản xuất và cung cấp giống hàng năm
+ Cá giống kích cỡ 5-10 cm chiều dài
– Chuyển giao công nghệ sản xuất giống
5. Các loài cá bản địa quý hiếm:
Cá Chài, Mè hôi, Ét mọi, cá Duồng
– Các loài cá bản địa của ĐBSCL
– Giá trị kinh tế cao-
– Ngày càng hiếm gặp ngoài tự nhiên
– Cá giống
Sản xuất theo nhu cầu của người nuôi
– Chuyển giao công nghệ sản xuất giống.

Thông tin liên lạc:
Trung tâm Quốc gia Giống Thủy sản Nước ngọt Nam Bộ
Địa chỉ: xã An Thái Trung, Cái Bè, Tiền Giang
Điện thoại: 02733-817-138
Email: truongria2@gmail.com (Mr. Trường –Giám đốc )
Email: tranhuuphuc30@gmail.com (Mr. Phúc – PGĐ)