Thông báo ý kiến kết luận của Viện trưởng tại Hội nghị giao ban công tác tháng 5/2022 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2022 của Viện

Thông báo ý kiến kết luận của Viện trưởng tại Hội nghị giao ban công tác tháng 5/2022 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2022 của Viện

 

Ngày 06/6/2022, Viện trưởng Nguyễn Thanh Tùng đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 5/2022 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2022 của Viện. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Viện, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện và đại diện các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Viện.

Sau khi nghe Thủ trưởng các đơn vị và đại diện các tổ chức Đoàn thể báo cáo, Viện trưởng đã kết luận và chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung chính trong kế hoạch công tác tháng 6/2022 của Viện như sau: Xem chi tiết …

Bài viết liên quan