THÔNG BÁO: Về sản xuất giống tôm càng xanh toàn đực

THÔNG BÁO

Trong thời gian qua, một số doanh nghiệp sản xuất giống tôm càng xanh toàn đực trên thị trường giới thiệu sản phẩm tôm càng xanh toàn đực theo công nghệ tiêm RNAi của Viện Nghiên Cứu Nuôi Trồng Thủy Sản II.

Về thông tin này Viện Nghiên Cứu Nuôi Trồng Thủy Sản II xin thông báo, Viện chúng tôi chỉ sản xuất và cung cấp tôm càng xanh toàn đực bằng công nghệ vi phẫu.

Bài viết liên quan