Tham dự đại hội đại biểu Đoàn thanh niên khối bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027

 

Tham dự đại hội đại biểu Đoàn thanh niên khối bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 05 và 06 tháng 8 năm 2022, Đoàn thanh niên Viện nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản II (Viện NCNTS II) cử 05 đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Hoàng Thông, Đinh Trang Điểm, Trần Thuý Vy và Đặng Thị Ngọc Hân tham gia đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tại trụ sở Đoàn thanh niên Khối Bộ NN&PTNT số 135 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. Tại đại hội, các đồng chí đã tham gia đầy đủ 2 phiên họp trù bị và chính thức, đã có những ý kiến đóng góp cho văn kiện Đại hội. Sau phiên 1, Đại hội đã bầu ra ban chấp hành trong đó đồng chí bí thư Đoàn thanh niên Viện NCNTTS II Nguyễn Trung Hiếu trúng cử trong ban chấp hành Đoàn Khối Bộ NN&PTNT nhiệm kỳ 2022-2027.

Sau phiên thứ 2 Đại hội đã bầu ra:

  • Đoàn đại biểu đại diện Đoàn thanh niên Khối Bộ NN&PTNT tham dự Đại hội Đoàn TNCS HCM Tp. HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 3 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự khuyết trong đó có đồng chí Nguyễn Trung Hiếu trúng cử 1 trong 3 đồng chí tham gia chính thức.
  • Ủy ban kiểm tra Đoàn thanh niên Khối Bộ NN&PTNT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 4 đồng chí, trong đó có đồng chí Đinh Trang Điểm trúng cử là thành viên Ủy ban kiểm tra.

Hy vọng, trong nhiệm kỳ tới, các đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Đoàn Khối sẽ có nhiều cơ hội để nỗ lực phấn đấu, học hỏi …. từ các bậc đàn anh, chị đi trước để từng bước đưa các hoạt động phong trào của Đoàn Thanh niên Viện NCNTTS II phát triển tốt hơn.

Hình 1: Đại biểu Đoàn thanh niên Viện NCNTS II tham dự đại hội đại biểu cấp Khối Hình 2: 15 đồng chí trong Ban chấp Đoàn Khối bộ NN&PTNT nhiềm kỳ 2022-2027 Hình 3: 15 đồng chí trong Ban chấp Đoàn Khối bộ NN&PTNT chụp hình lưu niệm với ban thường vụ Đảng Ủy Khối và đại diện Thành Đoàn.
Hình 4: Đại diện Thành Đoàn chụp lưu niệm cùng 4 đồng chí đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TNCS HCM TP.HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2022-2027 Hình 5: Đại diện Đảng Ủy Khối chụp lưu niệm cùng 4 đồng chí trong Ủy ban kiểm tra Đoàn Khối nhiệm kỳ 2022-2027 Hình 6: Quang cảnh chung của Đại hội

Bài và ảnh: Nguyễn Trung Hiếu

Bí thư Đoàn cơ sở Viện NCNTTS II.

Bài viết liên quan