Quan trắc và giám sát chủ động một số khu vực nuôi tôm trọng điểm tại Đồng bằng sông Cửu Long năm 2017

 

 1. Tên nhiệm vụ: Quan trắc và giám sát chủ động một số khu vực nuôi tôm trọng điểm tại Đồng bằng sông Cửu Long năm 2017.
 

2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học:

+ Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lê Hồng Phước

+ Các thành viên thực hiện chính: ThS. Đoàn Văn Cường, ThS. Cao Thành Trung, KS. Thới Ngọc Bảo, CN. Mã Tú Lan, CN. Phạm Võ Ngọc Ánh, ThS. Ngô Thị Ngọc Thủy,

+ Thư ký khoa học: ThS. Nguyễn Thanh Trúc
 

3. Mục tiêu của nhiệm vụ:
 

4. Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:

– 16 bản tin định kỳ 2 tuần/lần

– 8 báo cáo định kỳ 1 tháng/lần.

– Thực hiện 43 điểm quan trắc chất lượng nước kênh cấp trên 7 tỉnh thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long: Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ trong thời gian từ tháng 04-11/2017.

– Thực hiện giám sát 16 ao nuôi trên 02 tỉnh thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long: Bến Tre, Bạc Liêu trong thời gian 3 tháng.
 

5. Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần):

+ Thời gian thực hiện: 01/2017-12/2017

+ Phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần):
 

6. Tổng số kinh phí thực hiện; kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt:+ Tổng số kinh phí thực hiện: 1.500 tỷ đồng

+ Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
 

7. Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận:

+ Các sản phẩm của nhiệm vụ đã theo Hợp đồng ký kết:

+ Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận:  

Bài viết liên quan