Quan trắc môi trường khu vực nuôi tôm nước lợ tập trung tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Mục tiêu: 

Quan trắc môi trường nước các vùng nuôi tôm nước lợ tập trung ở các tỉnh thuộc  ĐBSCL để phục vụ công tác sản xuất, quản lý, chỉ đạo và điều hành nuôi trồng thủy sản bền vững, có hiệu quả.

–   Theo dõi và đánh giá chất lượng môi trường nước tại một số khu vực nuôi tôm nước lợ tập trung ở các tỉnh ĐBSCL, đưa ra được các khuyến cáo, cảnh báo cần thiết và kịp thời phục vụ hoạt động sản xuất và chỉ đạo, điều hành.
–    Nắm bắt được thông tin và xác định được nguyên nhân đối tượng nuôi thủy sản có hiện tượng chết bất thường, đồng thời đưa ra giải pháp khống chế sự lây lan dịch bệnh và biện pháp cảnh báo đối với những vùng nguy cơ.
– Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả các hoạt động quan trắc môi trường trong nuôi trồng thủy sản của Bộ NN & PTNT với các địa phương.

Kết quả dự kiến:

– Bản tin cảnh báo: Thông báo kết quả quan trắc môi trường gửi vùng nuôi trồng thủy sản được quan trắc, các cơ quan và đơn vị quản lý liên quan từ Trung ương đến địa phương bằng văn bản, điện thoại và trang web Môi trường Nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, phục vụ kịp thời cho nuôi trồng thủy sản và công tác chỉ đạo sản xuất về lĩnh vực thủy sản.
– Báo cáo đột xuất kết quả môi trường và dịch bệnh xuất hiện trên tôm nước lợ tại ĐBSCL và một số đối tượng chủ lực khác (nếu có) cho các bên liên quan.
– Báo cáo tiến độ thực hiện trong thời gian 6 và 12 tháng thực hiện.
– Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Phân tích, đánh giá diễn biến môi trường nước nuôi thủy sản ở ĐBSCL năm 2015.
– Cơ sở dữ liệu về môi trường các vùng nghiên cứu.

Thời gian thực hiện:  01/2015 – 12/2015

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Hồng Phước

Email: lehongphuoc@yahoo.com