Nghiên cứu sản xuất giống cá cảnh biển (Cá Bá Chủ Pterapogon kauderni) tại Việt Nam

Xuất khẩu cá cảnh biển ở Việt nam nói chung và Tp. Hồ Chí Minh nói riêng hiện đang là đối tượng xuất khẩu đầy tiềm năng và mang lại lợi nhuận cao cho người dân.

Tuy nhiên, hầu hết các loài cá cảnh biển được đánh bắt ngoài tự nhiên bằng hóa chất đã dẫn đến nhiều loài cá cảnh biển có nguy cơ nằm trong sách đỏ. Cá Bá chủ (Pterapogon kauderni) là loài cá cảnh biển phân bố ở đảo Banggai, Indonesia. Với màu sắc đẹp và dễ nuôi nên cá Bá chủ hiện đang được người chơi cá cảnh trên thế giới ưa chuộng. Loài cá này hiện đang khai thác quá mức ngoài tự nhiên và được liệt vào danh sách đỏ của tổ chức IUCN. Do đó đề tài “Nghiên cứu ứng dụng qui trình sản xuất giống cá Bá chủ (Pterapogon kauderni) tại Việt Nam là cần thiết nhằm tiến đến mục tiêu xuất khẩu. Mục tiêu của đề tài là xây dựng qui trình sản xuất giống trong điều kiện nuôi nhốt tại Việt Nam. Chúng tôi đã nghiên cứu thành công sinh sản nhân tạo cá Bá chủ trong hệ thống tuần hoàn. Nuôi vỗ thành thục trong hệ thống tuần hoàn với tỉ lệ sống đạt từ 80%-93,3%, tỉ lệ cá tham gia sinh sản 40%-66,6%, sức sinh sản đạt 40 trứng/con, tỉ lệ thụ tinh đạt 45,8-90,4%, tỉ lệ nở đạt 2,9-9,5%, tỉ lệ sống cá giống 30 ngày tuổi đạt đạt 91,1-96,7%.

Bài viết liên quan