Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột peptide sinh học có hoạt tính liên kết canxi cao từ phụ phẩm quá trình chế biến cá tra để làm thực phẩm

Mục tiêu: 

Xây dựng được quy trình sản xuất bột peptide sinh học có hoạt tính liên kết canxi cao từ phế phẩm quá trình sản xuất cá Tra (Pangasianodon hypophthalmus) đạt tiêu chuẩn ứng dụng trong thực phẩm giúp hạn chế sự thiếu hụt Canxi khẩu phần cho con người

Kết quả :

– Quy trình công nghệ và mô hình thiết bị sản xuất bột peptide sinh học có hoạt tính liên kết Canxi từ phế phẩm quá trình chế biến cá tra.
– Phương pháp đánh giá invitro khả năng liên kết Ca của sản phẩm bột peptide
– Phương pháp đánh giá invitro của sản phẩm bột peptide
– Bộ tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm bột peptide phù hợp với yêu cầu về an toàn thực phẩm để chế biến thực phẩm.

Thời gian thực hiện:  2014 – 2015

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Hương Thảo

Email: nthuongthao@yahoo.com

Bài viết liên quan