Mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành cá tra

Ngành chế biến cá tra của Việt Nam đang hồi phục mạnh mẽ với doanh thu xuất khẩu năm 2022 dự báo sẽ đạt 2,6 tỷ USD. Tuy nhiên đây cũng là ngành hàng đang tạo ra hàng tấn phụ phẩm là đầu, xương, vây, da và nội tạng cá.

Đại học Western SydneyViện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II (TP.HCM) đã cùng với các đối tác doanh nghiệp biến những phụ phẩm này thành thức ăn cho cá, tạo ra một mô hình kinh tế tuần hoàn. Bằng việc phát triển các mô hình máy tính để tính toán chất lượng và sản lượng thức ăn cho cá sản xuất từ các hỗn hợp phụ phẩm cá tra khác nhau, dự án do Aus4Innovation tài trợ đã thành công tạo ra một sản phẩm có giá trị cao với chi phí thấp giúp giảm chi phí thức ăn cho nông dân cũng như giảm thiểu tác động tiêu cực của ngành chế biến cá tra với môi trường. Các doanh nghiệp chế biến thương mại và nhà máy thức ăn chăn nuôi sẽ có thể mua lại công nghệ và các mô hình máy tính do dự án phát triển.

CIRCULAR ECONOMY IN CATFISH INDUSTRY

Vietnam’s Tra Catfish industry is bouncing back with a forecasted export revenue of 2.6 billion USD for 2022. But this industry is also producing tons of by-products such as fish head, bones, fins, skin and organs.

Western Sydney University and the Research Institute for Aquaculture No.2 (Ho Chi Minh City) have worked together with industry partners to turn these by-products into fishmeal, completing a circular economy model. Using computer models to predict the quality and yield of fishmeal produced from different mixtures of catfish by-products, the #Aus4Innovation funded project has successfully created a low-cost high-value product that will help reduce high feed costs for farmers and the negative impact of the catfish processing industry on the environment. The technology and computer models will be made available for commercial processing and feed-mill enterprises to purchase.

Nguồn: facebook Đại sứ quán Australia tại Việt Nam

(https://www.facebook.com/AustralianEmbassyVietnam/posts/pfbid02c9aSAq7GRFE6v4pm9kKFNya8CaGKHa3bgij1CbB1BXWj926SHjr3TAQR1U1HkmpLl)

Bài viết liên quan