Viện Nghiên Cứu Nuôi Trồng Thủy Sản II

Địa chỉ: 116 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 84-28-38299592, 38230676      Fax: 84-28-38226807

Email: ria2@mard.gov.vn               Website: www.vienthuysan2.org.vn

TƯ VẤN MIỄN PHÍ