Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phân viện trưởng Phân viện NCTS Nam sông Hậu

Trong chuyến công tác giao nhiệm vụ đơn vị Phân viện nghiên cứu Thuỷ sản Nam sông Hậu, ngày 17/02/2023 Viện trưởng đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phân viện trưởng cho ông Lê Văn Trúc. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/3/2023.

Chúc mừng tân Phân viện trưởng. Chúc ông Lê Văn Trúc sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới của mình và sẽ lãnh đạo Phân viện ngày càng phát triển.

Hình 1 và 2: Viện trưởng trao Quyết định bổ nhiệm Phân viện trưởng cho ông Lê Văn Trúc

Hình 3: Tân Phân viện trưởng chụp hình cùng đoàn công tác Viện NCNTTS II Hình 4: Tân Phân viện trưởng chụp hình cùng tập thể VC-NLĐ Phân viện

TS. Lưu Đức Điền

Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo

Bài viết liên quan