Kết quả bước đầu hoàn thiện quy trình ương giống cá hô (Catlocarpio siamensis Boulenger 1898)

Cá hô đã được Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản II nghiên cứu thuần dưỡng, thăm dò sinh sản và sinh sản nhân tạo từ nhiều năm qua. Tuy nhiên, tỉ lệ sống trong khâu ương từ cá bột lên cá giống vẫn chưa cao. Để hoàn thiện và phát triển bền vững nghề nuôi cá hô, Viện tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy trình ương giống cá hô, với mục tiêu hoàn thiện và xây dựng quy trình công nghệ ương cá hô giống từ cá bột lên cá giống kích cỡ 6-8 cm/con đạt tỷ lệ sống ổn định ≥70%.
Cá hô giống nhân tạo được ương từ cá bột lên cá giống trong vòng 40 ngày theo hai phương pháp: (1) Ương trực tiếp trong ao (Ương một giai đoạn): mật độ ương: 70 và 100 con/m2, sử dụng thức ăn viên dạng mảnh 40 và 50% đạm; (2) Ương hai giai đoạn: Giai đoạn 1: ương trên bể xi măng diện tích 24 m2 trong 20 ngày, mật độ ương: 150, 200 và 250 con/m2, thức ăn: Artemia, Moina và thức ăn viên dạng mảnh 40 và 50% đạm từ ngày thứ 11-20. Giai đoạn 2: tiếp tục ương trong ao thêm 20 ngày, mật độ ương: 50 con/m2, thức ăn viên dạng mảnh 40 và 50% đạm từ 40-50% từ ngày thứ 21-40.

Kết quả ương trực tiếp trong ao (Ương một giai đoạn) cho thấy tỉ lệ sống dao động từ 69,8-70,9% và không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 2 mật độ ương 70 và 100 con/m2. Ương hai giai đoạn, kết quả Giai đoạn 1 cho thấy mật độ ương và thức ăn Artemia  và Moina có ảnh hưởng đến tỷ lệ sống, dao động từ 86-91% ở mật độ 150 con/m2, 79-88% mật độ 250 con/m2 và 59-82% ở mật độ 200 con/m2. Ương Giai đoạn 2 mật độ 50 con/m2, sau 20 ngày ương từ cá hương ở Giai đoạn 1 đạt tỷ lệ sống từ 74-85% với kích cỡ cá 6-8 cm/con.

Kết quả này cho thấy có thể ương cá hô từ bột lên giống trực tiếp trong ao 01 giai đoạn và việc chủ động nguồn giống cá hô chất lượng cao cung cấp nuôi thương phẩm là hoàn toàn khả thi.

Một số hình ảnh về cá hô giống

Hình 1: Vuốt tinh cá hô đực Hình 2: Vuốt trứng cá hô cái
Hình 3: Gom cá hô giống vào giai Hình 4: Chuyển cá giống
Hình 5: Cá hô giống chứa tạm trong thau Hình 6: Đếm số lượng cá giống

Kinh phí nghiên cứu được tài trợ bởi Bộ Khoa học và công nghệ thông qua dự án “Hoàn thiện quy trình ương giống và xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá Hô (Catlocarpio siamensis Boulenger 1898). Trân trọng cám ơn.

Liên hệ: Nguyễn Văn Hiệp, Trung tâm Quốc gia Giống Thủy sản Nước ngọt Nam Bộ
Điện thoại: 0906939071; email: nguyenvanhiep1979@gmail.com

Bài viết liên quan