Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2018 của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản II

Hội đồng xét tuyển viên chức của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản II trân trọng cảm ơn anh/chị đã quan tâm và tham dự kỳ xét tuyển viên chức năm 2018 của Viện.
Nay, Hội đồng xét tuyển viên chức xin thông báo đến các thí sinh tham dự kỳ xét tuyển với nội dung như sau:

1. Kết quả xét tuyển: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

2. Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 28/12/2018 đến hết ngày 14/01/2019 trong giờ hành chính.
Chỉ xem xét, giải quyết việc phúc khảo đối với Đơn đề nghị phúc khảo được gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến Viện. Không phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau ngày 14/01/2019 (tính từ ngày gửi đơn theo dấu bưu điện trên phong bì đến nếu đơn được gửi theo đường bưu điện)

3. Thời gian xem xét, giải quyết: Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019.

4. Nơi nhận đơn đề nghị phúc khảo: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản II, số 116 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại liên hệ: 028.38 299 592 – 028.38 226 806.
Sau thời gian xem xét, giải quyết đơn đề nghị phúc khảo, Hội đồng xét tuyển viên chức sẽ thông báo kết quả trúng tuyển đến các thí sinh.

Xin trân trọng thông báo./.

Nguồn tin: Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2018