Nuôi tôm công nghệ cao: Đầu tư kỹ thuật quản lý môi trường

(TSVN) – Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và môi trường bị ô nhiễm, để phát triển bền vững ngành nuôi tôm công nghệ cao đòi hỏi các giải pháp đầu tư kỹ thuật giải quyết vấn đề môi trường.

Tại Hội thảo “Giải pháp môi trường phát triển bền vững ngành tôm” tổ chức ở Bạc Liêu vào cuối tháng 7/2023, do Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Lê Minh Hoan chủ trì, TS. Nguyễn Thanh Tùng – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ sản II – đã có bài báo cáo tham luận “Thực trạng nuôi tôm công nghệ cao và vấn đề môi trường khu vực ĐBSCL. Nguyên nhân và giải pháp giải quyết vấn đề môi trường để phát triển bền vững ngành tôm”.

 

 

TS. Nguyễn Thanh Tùng,
Viện trưởng Viện Nghiên Cứu NTTS II

“Trước mắt, tăng cường quan trắc giám sát môi trường; xây dựng cơ sở hạ tầng cấp – thoát nước phù hợp; tạo vùng đệm xen kẽ với vùng nuôi như trồng rừng, thảm thực vật; quy hoạch vùng nuôi tách biệt về an toàn sinh học. Về lâu dài, bảo vệ tốt môi trường trong từng ao nuôi, cách ly an toàn sinh học để ít bị tác động bên ngoài; ứng dụng khoa học công nghệ vào nuôi tôm để bảo vệ tốt môi trường. Các cơ quan chuyên môn hỗ trợ kỹ thuật kịp thời cho người nuôi tôm.” 

 

Thông tin chi tiết được đăng tải trên website thuysanvietnam.com.vn

Nuôi tôm công nghệ cao: Đầu tư kỹ thuật quản lý môi trường – Tạp chí Thủy sản Việt Nam (thuysanvietnam.com.vn)

Bài viết liên quan