Họp khởi động dự án “Nghiên cứu hệ thống nuôi ghép tuần hoàn dinh dưỡng thích ứng biến đổi khí hậu cho nghề nuôi tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long”

Dự án CPSF (CPSF – Implementing a novel Cascade Poly-culture system for climate change adaptation of the Shrimp Farming sector in the Mekong Delta) là một dự án hợp tác nghiên cứu giữa Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản II (Viện NCNTTSII), Công ty Landing Aquaculture và Trường đại học Wagenigen – Hà Lan. Dự án sẽ được thực hiện tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). TS. Nguyễn Nhứt (Viện NCNTTSII) là điều phối viên dự án phía Việt Nam, Công ty Landing Aquaculture là đơn vị hỗ trợ chế tạo cơ khí và Trường đại học Wagenigen là đơn vị tư vấn kỹ thuật.
Dự án thuộc chương trình Đô thị hóa các vùng đồng bằng trên thế giới – Kết nối thế giới tri thức (Urbanizing Deltas of the World – Connecting worlds of knowledge). Với mục tiêu chính nhằm phát triển một công nghệ tuần hoàn mới cho nghề nuôi tôm thông qua hệ thống nuôi ghép theo tầng để cân bằng dinh dưỡng thích ứng cho các vùng bị nước mặn xâm nhập.Cuộc họp trực tuyến khởi động dự án được tổ chức vào ngày 11/8/2021 với sự tham dự của các bên: Viện NCNTTS II gồm có TS. Phan Thanh Lâm (Phó viện trưởng phụ trách), TS. Nguyễn Nhứt, Ths. Nguyễn Hồng Quân;  Công ty Landing Aquaculture tham dự có Ông Rod Van De Ven, Ông Carlos Espinal;  Trường đại học Wagenigen có TS. Chris Seijger tham dự; và Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam: Ông Laurent Umans, Bà Nguyễn Hương Lan, Bà Đặng Mỹ An.

TS. Nguyễn Nhứt trình bày tại cuộc họp.

Các bên tham gia đã bàn và thảo luận: Tính cấp thiết của việc thực hiện dự án; Xác định các chỉ thị bền vững của nuôi tôm ở ĐBSCL; Xem xét tính khả thi của các loài nuôi ghép trong hệ thống nuôi tôm; Lựa chọn địa điểm thực hiện các thí nghiệm, xây dựng hệ thống nuôi; Tiến độ thực hiện dự án; Đánh giá và quảng bá kết quả nghiên cứu; Kế hoạch triển khai các nội dung công việc của dự án, hội thảo và viết báo cáo.

Sau khi thảo luận kỹ lưỡng các nội dung cần thực hiện để đạt được mục tiêu dự án, các bên đi đến thống nhất các nội dung trên và cùng nỗ lực hướng tới mục tiêu chung là phát triển ngành thủy sản bền vững trước sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trong thời gian tới, và dự án CPSF chính thức được bắt đầu triển khai thực hiện từ ngày 11/8/2021

Bài viết liên quan