Hiện trạng và giải pháp quản lý nguồn lợi thủy sản gắn với quản lý tổng hợp nguồn tài nguyên nước ở hồ Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh

Ngày 12 tháng 9 vừa qua, đoàn kiểm tra Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh tiến hành kiểm tra công việc và tiến độ thực hiện của đề tài “Hiện trạng và giải pháp quản lý nguồn lợi thủy sản gắn với quản lý tổng hợp nguồn tài nguyên nước ở hồ Dầu Tiếng” do Viện Trưởng TS. Nguyễn Thanh Tùng làm chủ nhiệm. Được sự quan tâm của các sở ban ngành tỉnh Tây Ninh, Đài truyền hình tỉnh Tây Ninh đã đưa tin về quá trình thực hiện cũng như công việc đã, đang và sắp triển khai của đề tài. Kết quả kiểm tra của đoàn Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh đã kết luận đề tài triển khai đúng tiến độ và đúng với yêu cầu đặt hàng của sở, cùng với đó Giám đốc Sở có lời khen ngợi về quá trình thực hiện công việc của đề tài.

ThS. Nguyễn Trung Hiếu

Thư ký đề tài

 

Bài viết liên quan