Giới thiệu tân Thạc sĩ: Huỳnh Hoàng Huy

Huỳnh Hoàng Huy là cán bộ làm việc tại Phòng Sinh Thái Nghề Cá và Tài Nguyên Thủy Sinh Vật, Viện Nghiên Cứu Nuôi Trồng Thủy Sản II từ tháng 06 năm 2018. Sau đó, anh Huy đã nhận được học bổng đào tạo Thạc sĩ tại Đài Loan bắt đầu vào tháng 09 năm 2020.

Sau thời gian 2 năm với hướng nghiên cứu chính là Đánh giá trữ lượng nguồn lợi cá, vào tháng 06 năm 2022 anh Huy đã bảo vệ thành công thành công luận văn với chủ đề “Phân tích thống kê học quần thể cá mập Mako vây ngắn, Isurus oxyrinchus, ở nam Thái Bình Dương (Demographic Analysis of the Shortfin Mako Shark, Isurus oxyrinchus, in the South Pacific Ocean) và nhận bằng tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn tận tình của GS. Wen-Pei Tsai cùng sự nỗ lực, cố gắng của chính bản thân tại khoa Quản lý và Sản xuất Thủy Sản, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Cao Hùng, Đài Loan (Department of Fisheries Production and Management, National Kaohsiung University of Science and Technology, Taiwan).

Thạc sĩ: Huỳnh Hoàng Huy; Phòng Sinh Thái Nghề Cá và Tài Nguyên Thủy Sinh Vật

Hiện tại, anh Huy đã quay về công tác tại phòng Sinh Thái Nghề Cá bắt đầu từ 25/07/2022. Hy vọng anh Huy sẽ có nhiều cơ hội để tham gia vào các dự án nghiên cứu cũng như ứng dụng các kiến thức vào công việc của Phòng trong thời gian tới.

Nguồn tin: Phòng Khoa học, HTQT và Đào tạo

Bài viết liên quan