Dự án SXTN: Hoàn thiện và sản xuất thử nghiệm chế phẩm vi sinh BioShrimp-RIA2

Mục tiêu: 

Sau khi kết thúc dự án SXTN, cần chuyển giao được quy trình công nghệ tạo chế phẩm vi sinh BioShrimp-RIA2 cho các doanh nghiệp. Từ công nghệ này cần sản xuất được chế phẩm vi sinh BioShrimp-RIA2 có chất lượng cao, cụ thể là có khả năng làm tăng sức đề kháng đối với bệnh do Vibrio spp. trên tôm giống và tôm nuôi thương phẩm, tăng tỉ lệ sống, tăng khả năng sinh trưởng và xử lý môi trường ao nuôi một cách có hiệu quả.

Quy mô sản xuất sau khi kết thúc dự án SXTN có thể đạt từ 5.000 – 10.000 kg chế phẩm vi sinh BioShrimp-RIA2 hàng năm.

Kết quả :

– Bộ chủng giống vi sinh vật có hoạt tính kép: đối kháng nhóm vi khuẩn gây bệnh Vibrio spp., ức chế độc lực nhóm vi khuẩn gây bệnh Vibrio spp., sinh enzyme ngoại bào giúp phân hủy chất hữu cơ và cải thiện môi trường.
– Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh BioShrimp-RIA2 ở quy mô pilot với công suất 5 tấn/năm với các thông số kỹ thuật ổn định (nhiệt độ, pH, DO, tốc độ khuấy, thời gian lên men, môi trường lên men).
– Sản phẩm BioShrimp-RIA2 được đăng ký công bố chất lượng.
– Sản xuất được 10.000 kg chế phẩm vi sinh BioShrimp-RIA2
– Quy trình sử dụng chế phẩm vi sinh BioShrimp-RIA2 ở điều kiện sản xuất giống.
– Quy trình sử dụng chế phẩm vi sinh BioShrimp-RIA2 ở giai đoạn nuôi thương phẩm.

Thời gian thực hiện:  5/2014 – 5/2016

Chủ nhiệm dự án: TS. Nguyễn Thị Ngọc Tĩnh

Email: ntngoctinh@yahoo.co.uk