Dự án cấp Nhà Nước: “Hoàn thiện công nghệ sản xuất thức ăn công nghiệp nuôi thương phẩm cá chẽm (Lates calcarifer), cá giò (Rachycentron canadum)”

Mục tiêu: 

Có được quy trình công nghệ hoàn thiện sản xuất thức ăn công nghiệp cho cá Chẽm, cá Giò thương phẩm có tính cạnh tranh cao thể hiện qua giá thành thấp và chất lượng thức ăn cao. Giá thành thấp hơn hoặc tương đương với các thức ăn thương mại trên thị trường. Đồng thời, chất lượng thức ăn cao thể hiện qua hệ số thức ăn thấp, chất thải môi trường ít và đảm bảo an toàn thực phẩm. Có thể mở rộng qui mô sản xuất với sản lượng thức ăn nuôi cá Chẽm, cá Giò trên 3000 tấn/năm để góp phần thúc đẩy nghề nuôi cá Chẽm, cá Giò phát triển phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Kết quả :

– Qui trình công nghệ sản xuất thức ăn cho cá Chẽm
– Qui trình công nghệ sản xuất thức ăn cho cá Giò
– Sản xuất và tiêu thụ 200 tấn thức ăn nuôi cá Chẽm
– Sản xuất và tiêu thụ 200 tấn thức ăn nuôi cá Giò

Thời gian thực hiện:  01/2012 – 9/2015

Chủ nhiệm dự án: TS. Vũ Anh Tuấn

Email: tuan_v_a@yahoo.com.vn

Bài viết liên quan