Đón tiếp GS. Patrick Sorgeloos và đoàn đại biểu Bangladesh đến thăm và làm việc với Viện

Vào ngày 03 tháng 11 năm 2022, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II có dịp đón tiếp đoàn đại biểu “Artemia4Bangladesh” thuộc dự án  “WorldFish in the Cox’s Bazar area in SE Bangladesh” do Giáo sư Patrick Sorgeloos, Đại học Ghent (Vương quốc Bỉ) là trưởng đoàn. Buổi đón tiếp diễn ra tại phòng họp của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II với sự tham dự của các bên liên quan trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, với nội dung cuộc họp là phát triển nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam đặc biệt là sản xuất và sử dụng Artemia trong nuôi trồng thủy sản. Đến tham dự cuộc họp có Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II và các cán bộ quản lý, cán bộ khoa học từ các đơn vị trực thuộc Viện, về phía đoàn nghiên cứu Bangladesh có Giáo sư Patrick Sorgeloos cùng với các thành viên nhóm dự án WorldFish. Ngoài ra còn có sự tham gia của TS. Đinh Thế Nhân, trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh và ông Fréderic Legros, đại diện công ty INVE Việt Nam.

Sau khi Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II, TS. Nguyễn Thanh Tùng và Giáo sư Patrick Sorgeloos có đôi lời phát biểu, TS. Nguyễn Nhứt thay mặt cho Viện, và TS. Meezanur Rahman thay mặt cho đoàn Bangladesh, đã có những bài trình bày giới thiệu về các nghiên cứu trong lĩnh vực Nuôi trồng thủy sản của hai nước. Sự thành công của buổi làm việc sẽ là tiền đề cho các bước hợp tác tiếp theo về sự phát triển ngành nuôi trồng thủy sản cũng như sự giao lưu hợp tác quốc tế của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II trong tương lai.

Tác giả bài viết: Trần Thúy Vy,

Phòng Sinh thái nghề cá và Tài nguyên thủy sinh vật

Bài viết liên quan