Dịch vụ tư vấn về bệnh và môi trường thủy sản

– Khảo sát, đánh giá tác động môi trường nuôi và bệnh thủy sản
– Thiết kế, lựa chọn trang thiết bị phòng thí nghiệm
– Hỗ trợ kỹ thuật ương nuôi
– Giải pháp phòng và trị bệnh tại vùng nuôi
– Đào tạo, tập huấn về chẩn đoán xét nghiệm các mầm bệnh trên động vật thủy sản và phân tích các chỉ tiêu môi trường ao nuôi
– Hợp tác nghiên cứu với địa phương, viện, trường về bệnh và môi trường thủy sản
– Khảo nghiệm, thử nghiệm chế phẩm vi sinh, hóa dược, thảo dược và hóa chất trong phòng trị bệnh thủy sản.

Chi tiết liên hệ tại đây.