Dịch vụ Môi Trường

– Quan trắc chất lượng môi trường, thu mẫu nước phân tích, đánh giá môi trường nuôi thủy sản.
– Phân tích các chỉ tiêu: pH, Kiềm, NH3, NO2, NO3, Fe2+, Fe3+, H2S, PO4, COD, BOD, độ cứng.

Chi tiết liện hệ tại đây.

Bài viết liên quan