Chúc mừng tân tiến sỹ Lưu Đức Điền

Tân tiến sỹ Lưu Đức Điền vừa mới hoàn thành chương trình tiến sỹ tại Đại học Griffith, Australia với sự hướng dẫn của GS. Michele Burford và GS. Chengrong Chen từ Đại học Griffith, và PGS. Jesmond Sammut từ Đại học New South Wales, Australia. GS. Michele Burford và PGS. Jesmond Sammut cũng là thành viên chính của dự án tôm-lúa do Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR) tài trợ kinh phí (SMCN/2010/083), được chính thức triển khai thực hiện tại Cà Mau từ năm 2013-2019.
 Là cán bộ chủ chốt tham gia dự án bên phía Việt Nam từ những ngày đầu xây dựng đề cương dự án, với sự nỗ lực của bản thân, ông Điền đã xuất sắc nhận được học bổng tiến sỹ John Allwright Fellowship do ACIAR tài trợ. Trong suốt 4 năm làm nghiên cứu sinh tiến sỹ tại Đại học Griffith, Ông Điền đã xuất bản hai bài báo trong tạp chí Aquaculture (tháng 11/2017 và tháng 07/2019), một bài báo trong tạp chí Marine Pollution Bulletin (tháng 10/2019) và một bài báo đăng trong Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế (tháng 12/2016). Tên luận án tiến sỹ: Ảnh hưởng của chu trình chuyển hoá các chất dinh dưỡng trong bùn đáy đến chất lượng nước và sức khỏe tôm trong mô hình nuôi tôm-lúa.
Tóm tắt luận án tiến sỹ:
Mô hình nuôi tôm-lúa phổ biến ở khu vực Đông Nam Á, nơi nước mặn xâm nhập vào ruộng lúa vào mùa khô, nên nông dân trồng lúa vào mùa mưa và nuôi tôm vào mùa khô hoặc có thể trong suốt cả năm. Tôm sống ở sát đáy ao, là nơi diễn ra các chu trình chuyển hoá sinh học và hóa học ở bên trong và trên mặt lớp bùn đáy/trầm tích. Quá trình chuyển hoá này tác động đến chất lượng nước trong ao, và do đó ảnh hưởng đến sức khỏe tôm nuôi và năng suất tổng thể của cả ao. Vì vậy, luận án này đánh giá các quá trình sinh hóa bùn đáy đặc biệt liên quan đến sức khỏe của tôm trong mô hình nuôi tôm-lúa, đó là các chất dinh dưỡng và oxy hoà tan. Nghiên cứu đã được triển khai trên các ao nuôi tôm-lúa tại hai địa điểm: huyện Cái Nước và huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Việt Nam. Việc phân tích và đánh giá các chỉ tiêu chất lượng nước và trầm tích tại phòng thí nghiệm kết hợp với các phép đo hàm lượng dinh dưỡng và oxy tại chỗ để hiểu rõ bản chất động thái học trong mô hình tôm-lúa. Kết quả nghiên cứu cho thấy, lần đầu tiên có thể khẳng định rằng trầm tích là yếu tố chính gây ra tình trạng hàm lượng oxy hoà tan thấp trong các ao này. Tải lượng chất dinh dưỡng trong ao cao, cũng là nguyên nhân gây ra hàm lượng oxy hoà tan trong nước thấp, chủ yếu là do nguồn nước cấp vào ao kém chất lượng và việc loại bỏ nitơ không hiệu quả (đánh giá qua quá trình khử nitơ). Các chất dinh dưỡng chủ yếu là từ trong cột nước đi vào trầm tích; do đó hàm lượng dinh dưỡng trong trầm tích tương đối thấp và đóng góp không đáng kể vào nồng độ chất dinh dưỡng trong cột nước. Những phát hiện quan trọng này chỉ ra rằng ao nuôi tôm-lúa là cơ chế loại bỏ chất dinh dưỡng, thay vì góp phần vào hiện tượng phú dưỡng ở các nguồn nước lân cận.

Tiến sỹ Lưu Đức Điền

Bài viết liên quan