Các cán bộ của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II tham gia báo cáo tại Hội nghị khoa học trẻ toàn quốc ngành thủy sản lần thứ 11

Vào ngày 24/06/2022, Khoa Thủy sản, trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) đã đăng cai tổ chức Hội nghị khoa học trẻ toàn quốc ngành Thủy sản (ViFINET) lần thứ 11 với chủ đề “Phát triển thủy sản bền vững và hội nhập”. Đây là một diễn đàn để các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên từ các trường đại học, viện nghiên cứu trình bày, trao đổi các kết quả nghiên cứu nhằm góp phần thúc đẩy phong trào sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và cán bộ trẻ tham gia nghiên cứu khoa học; giao lưu học tập, chia sẻ kinh nghiệm đồng thời thúc đẩy hợp tác phát triển giữa các đơn vị. Bên cạnh đó, hội nghị là nơi gặp gỡ, kết nối, chia sẻ giữa những nhà khoa học, những nhà quản lý, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy sản, nhằm thúc đẩy ngành thủy sản phát triển ngày càng vững mạnh, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế nước nhà với quy mô ngày càng mở rộng. Đến tham dự hội nghị, có TS. Trần Đình Luân – Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản; TS. Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Viện/Trường là thành viên của ViFINET; gần 300 đại biểu, nhà khoa học đến từ các Viện nghiên cứu, Trường đại học…; và đại diện lãnh đạo của 15 công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Thủy sản.

Đoàn đại biểu của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II tham gia Hội nghị do TS. Nguyễn Thanh Tùng, Viện trưởng, làm Trưởng đoàn, với 12 thành viên, báo cáo tổng quan tại phiên toàn thể “Tình hình bệnh tôm tại Đồng bằng sông Cửu Long” do TS. Lê Hồng Phước trình bày, và 6 báo cáo oral do các cán bộ nghiên cứu của Viện trình bày tại các Tiểu ban khác nhau tại Hội nghị.

Thành công của Hội nghị đã giúp kết nối các nhà khoa học từ các Viện, Trường với các doanh nghiệp để tạo ra sự hợp tác chặt chẽ trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ hướng tới phát triển thủy sản hiện đại bền vững và hội nhập. Chia tay với Hội nghị lần thứ 11, các đại biểu cùng hướng tới Hội nghị khoa học trẻ toàn quốc ngành Thủy sản lần thứ 12 sẽ tổ chức tại trường Đại học Cần Thơ vào năm 2023.

   Bài và ảnh: Nguyễn Thị Ngọc Tĩnh

                                                                                                                                        Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo

                                                                                                                                             

 

Bài viết liên quan